Konsorcium

České vysoké učení technické v Praze
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni

AIS spol. s r.o.
CAMEA spol. s r. o.
CertiCon a.s.
ČEPS a.s.
GABEN spol. s r.o.
LTR spol. s r.o.
Merica s.r.o.
PEDICO Machinery s.r.o.
PT SOLUTIONS WORLDWIDE spol. s r.o.
SpeechTech s.r.o.
TG drives s.r.o.


V 1. etapě projektu, v letech 2012- 2015, byly členy konsorcia také tyto organizace:
CYGNI SOFTWARE, a.s.
EMSPIN s.r.o.
PIKE AUTOMATION, spol. s r.o.
Procter & Gamble – Rakona, s.r.o.

V roce 2014 PIKE AUTOMATION, spol. s r.o. nahradila PT SOLUTIONS WORLDWIDE, spol. s r.o. Podle plánu skončila v roce 2015 spolupráce s Procter & Gamble – Rakona, s.r.o. V roce 2016 firmu EMSPIN s.r.o. nahradila PEDICO Machinery, s.r.o. a místo CYGNI SOFTWARE, a.s. je členem konsorcia společnost ČEPS, a.s. Koncem roku 2016 ukončila spolupráci společnost Neovision s.r.o. a její úkoly převzala CAMEA spol. s r.o.