Koordinátoři a vedoucí týmů

Koordinátoři cílů

koordinátor cíle 1 „Modelování a řízení výroby, distribuce a konverze elektrické energie“
Ing. Jaromír Fišer, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, ústav přístrojové a řídící techniky 
jaromir.fiser(at)fs.cvut.cz

koordinátor cíle 2 „Inteligentní interakce člověk-stroj“
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.
ČVUT v Praze, Český institut informatiky robotiky a kybernetiky, Oddělení inteligentních systémů
vladimir.marik(at)cvut.cz

koordinátor cíle 3 „Strojové vnímání a analýza obrazů v průmyslových aplikacích“
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra kybernetiky
vaclav.hlavac(at)cvut.cz

koordinátor cíle 4 „Optimalizační nástroje pro průmyslovou informatiku“
prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra řídicí techniky
zdenek.hanzalek(at)cvut.cz

Vedoucí pracovních týmů

WP 1/12:
Ing. Ondřej Novák /  WP1
Ing. Jan Zábojník (2012-2017), Ing. David Hrycej, CSc. (od 6/2017)WP12
ČVUT v Praze / Český institut informatiky robotiky a kybernetiky / Oddělení inteligentních systémů
jan.zabojnik(at)cvut.cz

WP 2/13:
doc. Ing. Eduard Janeček, CSc.
Západočeská univerzita v Plzni / Fakultra aplikovaných věd / Katedra kybernetiky
janecek(at)kky.zcu.cz

WP 3/14:
doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut VUT
petr.blaha(at)ceitec.vutbr.cz

WP 4/15:
doc. Ing. Luděk Žalud, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně/ Středoevropský technologický institut VUT
ludek.zalud(at)ceitec.vutbr.cz

WP 5/16:
prof. Ing. Josef Psutka, CSc.
Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd / Katedra kybernetiky
psutka(at)kky.zcu.cz

WP 6/17:
Ing. Libor Přeučil, CSc.
ČVUT v Praze / Český institut informatiky robotiky a kybernetiky / Oddělení robotiky a strojového vnímání
libor.preucil(at)cvut.cz

WP 7/18:
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
ČVUT v Praze / Fakulta elektrotechnická / Katedra kybernetiky
hlavac(at)cvut.cz

WP 8/19:
Ing. Karel Horák, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií / Ústav automatizace a komunikačních technologií
horak(at)feec.vutbr.cz

WP 9/20:
doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
VŠB-Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
jindrich.cernohorsky(at)vsb.cz

WP 10/21:
Ing. Roman Čapek / WP 10
Ing. István Módos / WP 21
ČVUT v Praze / Český institut informatiky robotiky a kybernetiky / Oddělení průmyslové informatiky
istvan.modos(at)cvut.cz

WP 11/22:
prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.
ČVUT v Praze / Fakulta strojní / Ústav přístrojové a řídící techniky
tomas.vyhlidal(at)cvut.cz

WP 23:
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr.h.c.
ČVUT v Praze / Český institut informatiky robotiky a kybernetiky / Oddělení platforem
vladimir.kucera(at)cvut.cz