Projekt

Kybernetika je vědní obor, který se zabývá principy komunikace, vnímání a řízení ve strojích a živých organismech.

Aplikovaná (nebo technická) kybernetika využívá mechanizmů, které probíhají v živých organizmech k vytváření nových a lépe fungujících strojů a systémů. Inspirovaná přírodou, vybavená matematickou přesností, podporovaná informačními technologiemi a vyžadovaná praxí, aplikovaná kybernetika zažívá v posledních letech nebývalý rozmach a využití v různých odvětvích průmyslu a obchodu.

mapa

Centrum aplikované kybernetiky 3 patří k projektům programu Centra kompetence podporovaný Technologickou agenturou České republiky. Projekt navazuje na Centrum aplikované kybernetiky 1, podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu výzkumných center v letech 2000 – 2004 (LN00B096) a Centrum aplikované kybernetiky 2, podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu center aplikovaného výzkumu v letech 2005 – 2011 (1M0567).  Projekt využívá již existující infrastrukturu a zkušenosti získané v průběhu řešení předchozích projektů. Jeho strategická výzkumná agenda je však konkrétnější a více zohledňuje potřeby průmyslu.

Centrum soustřeďuje národní výzkumný potenciál v oblasti aplikované kybernetiky vytvářený našimi nejlepšími týmy z předních univerzit a inovativních firem.