Pracovní skupiny

Strategická výzkumná agenda centra je rozdělena do logicky navazujících pracovních balíčků.

Cíl 1: Modelování a řízení výroby, distribuce a konverze elektrické energie

koordinátor: prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. (2012-2016), Ing. Jaromír Fišer, Ph.D. (2017-2019)
zahrnuje balíčky WP1, WP2, WP3 (2012-2015) a WP12, WP13, WP14 (2016-2019)

WP1: Modelování celoevropského trhu s elektřinou zahrnující fyzikální model přenosové sítě; partneři: České vysoké učení technické v Praze, CYGNI SOFTWARE, a.s.; zodpovědná osoba: Ing. Ondřej Novák

WP2: WAMS rádce operátora evropské elektrické přenosové sítě pro účely zvýšení stability a spolehlivosti; partneři: Západočeská univerzita v Plzni, AIS spol. s r.o.; zodpovědná osoba: doc. Ing. Eduard Janeček, CSc.

WP3: Vysoce efektivní řízení elektrických strojů; partneři: Vysoké učení technické v Brně, TG Drives s.r.o., EMSPIN s.r.o.; zodpovědná osoba: doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D.

WP12: Modelování celoevropského trhu s elektřinou zahrnující fyzikální model přenosové sítě; partneři: České vysoké učení technické v Praze, ČEPS, a.s.; zodpovědná osoba: Ing. David Hrycej, CSc.

WP13: WAMS rádce operátora evropské elektrické přenosové sítě pro účely zvýšení stability a spolehlivosti; partneři: Západočeská univerzita v Plzni, AIS spol. s r.o.; zodpovědná osoba: doc. Ing. Eduard Janeček, CSc.

WP14: Pokročilé metody řízení mechatronických systémů; partneři: Vysoké učení technické v Brně, TG Drives s.r.o., PEDICO Machinery s.r.o.; zodpovědná osoba: doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D.

Cíl 2: Inteligentní interakce člověk-stroj

koordinátor: prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.
zahrnuje balíčky WP4, WP5, WP6 (2012-2015) a WP15, WP16, WP17 (2016-2019)

WP4: Teleprezenční mobilní robot pro průzkum v nebezpečných oblastech; partneři: Vysoké učení technické v Brně, LTR, spol. s r.o., TG Drives, s.r.o.;
zodpovědná osoba: doc. Ing. Luděk Žalud, Ph.D.

WP5: Hlasové systémy pro interakci člověka se stroji; partneři: Západočeská univerzita v Plzni, SpeechTech, s.r.o.; zodpovědná osoba: prof. Ing. Josef Psutka, CSc.

WP6: Komponenty robotického systému interakce člověk-stroj; partneři: České vysoké učení technické v Praze, CertiCon, a.s.; zodpovědná osoba: Ing. Libor Přeučil, CSc.

WP15: Heterogenní teleprezenční mobilní robotická skupina pro speciální použití; partneři: Vysoké učení technické v Brně, LTR, spol. s r.o., TG Drives, s.r.o.; zodpovědná osoba: doc. Ing. Luděk Žalud, Ph.D.

WP16: Hlasové systémy pro interakci člověka se stroji; partneři: Západočeská univerzita v Plzni, SpeechTech, s.r.o.; zodpovědná osoba: prof. Ing. Josef Psutka, CSc.

WP17: Nástroje interakce člověk-robot; partneři: České vysoké učení technické v Praze, CertiCon, a.s.; zodpovědná osoba: Ing. Libor Přeučil, CSc.

Cíl 3: Strojové vnímání a analýza obrazů v průmyslových aplikacích

koordinátor: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
zahrnuje balíčky WP7, WP8 (2012-2015) a WP18, WP19 (2016-2019)

WP7: Metody strojového vnímání pro průmyslové a jiné aplikace; partneři: České vysoké učení technické v Praze, Neovision, s.r.o.; zodpovědná osoba: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.

WP8: Kamerová zařízení a metody analýzy obrazu pro monitorování dopravy v průmyslu; partneři: Vysoké učení technické v Brně, CAMEA, spol. s r.o.; zodpovědná osoba: Ing. Karel Horák, Ph.D.

WP18: Metody strojového vnímání pro průmyslové a jiné aplikace; partneři: České vysoké učení technické v Praze, CAMEA, spol. s r.o;
zodpovědná osoba: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.

WP19: Kamerová zařízení a metody analýzy obrazu pro monitorování dopravy a v průmyslu; partneři: Vysoké učení technické v Brně, CAMEA, spol. s r.o.;
zodpovědná osoba: Ing. Karel Horák, Ph.D.

Cíl 4: Optimalizační nástroje pro průmyslovou informatiku

koordinátor: prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek
zahrnuje balíčky WP9, WP10, WP11 (2012-2015) a WP20, WP21, WP22 (2016-2019)

WP9: Expertní systém pro projektování RFID aplikací; partneři: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, GABEN, spol. s r.o.;
zodpovědná osoba: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.

WP10: Nástroje pro optimalizaci výrobních a lidských zdrojů; partneři: České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Procter & Gamble – Rakona s.r.o., Merica s.r.o.; zodpovědná osoba: Ing. Roman Čapek

WP11: Softwarové moduly pro monitorování a řízení s využitím modelů průmyslových procesů; partneři: České vysoké učení technické v Praze, PT SOLUTIONS WORLDWIDE spol. s r.o.; zodpovědná osoba: prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.

WP20: Vývojové prostředí pro projektování systémů s prvky automatické identifikace; partneři: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, GABEN, spol. s r.o.; zodpovědná osoba: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.

WP21: Integrované systémy pro optimalizaci výroby a lidských zdrojů; partneři: České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Merica s.r.o.; zodpovědná osoba: Ing. István Módos

WP22: Modulární systém pro podporu v plánování výroby, monitorování a řízení; partneři: České vysoké učení technické v Praze, PT SOLUTIONS WORLDWIDE spol. s r.o.; zodpovědná osoba: prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.

WP23: Management projektu; partneři: České vysoké učení technické v Praze;
zodpovědná osoba: prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr.h.c.