Domovská stránka

KYBERNETIKA je vědní obor, který se zabývá principy komunikace, vnímání a řízení ve strojích a živých organismech.

Aplikovaná (nebo také technická) kybernetika využívá mechanizmů, které probíhají v živých organizmech k vytváření nových a lépe fungujících strojů a systémů. Inspirovaná přírodou, vybavená matematickou přesností, podporovaná informačními technologiemi a vyžadovaná praxí, aplikovaná kybernetika zažívá v posledních letech nebývalý rozmach a využití v různých odvětvích průmyslu a obchodu.

SW nástroj pro modelování celoevropského trhu s elektřinou
Umožňující simulace rozsáhlých přenosových soustav. Simuluje toky energie skrze přenosovou soustavou za udržení rovnováhy mezi agregovanou spotřebou a detailně modelovanou výrobou zadaného zdrojového portfolia. Více zde
Slider

Centrum aplikované kybernetiky 3 patří k projektům programu Centra kompetence podporovaných Technologickou agenturou České republiky. Projekt navazuje na dřívější Centrum aplikované kybernetiky 1, které bylo podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a to v rámci programu výzkumných center v letech 2000-2004 (LN00B096) a dále na Centrum aplikované kybernetiky 2, podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu center aplikovaného výzkumu v letech 2005-2011 (1M0567).  Projekt využívá existující infrastrukturu a mnohé zkušenosti získané již v průběhu řešení předchozích projektů. Jeho strategická výzkumná agenda je však konkrétnější a více zohledňuje potřeby současného průmyslu.

Centrum soustřeďuje národní výzkumný potenciál v oblasti aplikované kybernetiky vytvářený našimi nejlepšími týmy z předních univerzit a inovativních firem.

“Projekt Centrum aplikované kybernetiky 3, reg. č. TE01020197 je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Centra kompetence.“

LOGOLINK_CK_RW