Příjemce

Poštovní adresa
České vysoké učení technické v Praze
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6

Manažer
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c.
vladimir.kucera(at)cvut.cz
http://people.ciirc.cvut.cz/kucera

Finanční manažerka
Ing. Marcela Kamenská
tel: +420 22435 4143
Marcela.Kamenska(at)vut.cz

Sekretářka
Monika Hübnerová
tel: +420 22435 4145
monika.hubnerova(at)cvut.cz