Přehled výsledků

Výsledekdruh výsledkurokodkaz
Plně parametrizovaný SW nástroj pro modelování celoevropského trhu s elektřinou (WP1)R-software2015iconpdf
On-line monitor ampacity a detektor událostí i stavů stability elektrické sítě (WP2)R-software2015/17iconweb iconweb
Digitální modulární servozesilovač s interpretem funkcí (WP3)R-software, G-prototyp, funkční vzorek2015iconpdf
Teleprezenční mobilní robot pro průzkum v nebezpečných oblastech (WP4)F-užžitný vzor2015iconpdf
Korpus anotovaných akustických řečových dat (WP5)R-software2013iconpdf
Prototyp hlasového interaktivního systému (WP5)Z-poloprovoz2015iconweb
Vestavěný robotický systém pro autonomní dohled (WP6)G-prototyp, funkční vzorek2015iconpdf iconweb
Reflektometrická obrazová kontrola lesklých povrchů (WP7)R-software, G-prototyp, funkční vzorek2015/16
Verifikační platforma asistenčního vizuálního systému v dopravě (WP8)R-software, G-prototyp, funkční vzorek2015/16iconpdf
Srovnávací databáze RFID a RTLS tagů (WP9)Z-poloprovoz, R-software2013iconweb
Internetový portál RFID Expert (WP9) http://rfidexpert.vsb.cz/Z-poloprovoz, G-prototyp, funkční vzorek, R-software2015iconpdf iconweb
Systém pro přiřazování směn zaměstnancům (WP10)R-software
2013iconpdf iconpdf
Systém pro optimalizaci výroby (WP10)R-software2015iconpdf iconpdf
Knihovna softwarových rutin pro výpočetní a optimalizační operace v systémech monitorování a řízení (WP11)R-software, J-časopis2013iconpdf iconpdf iconweb
Knihovna softwarových modulů pro monitorování a řízení průmyslových procesů (WP11)R-software, J-časopis2015iconpdf