Vedení projektu

Tým managementu tvoří

  • manažer projektu, jímž je prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c., který odpovídá za koordinaci a administraci všech aktivit Centra, za interní i externí komunikaci a za celkové vedení výzkumu. Kromě toho přímo vede manažerský Pracovní balíček 23.
  • čtyři koordinátoři cílů
  • finanční manažerka a sekretářka projektu

Řídicím orgánem Centra je Rada centra. Sestává ze zástupců členů konsorcia, určuje koncepci a strategické směřování centra a přijímá rozhodnutí týkající se činnosti centra. Rada se schází alespoň jednou ročně a jejími členy jsou:

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (České vysoké učení technické v Praze)
prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)
doc. Ing. Eduard Janeček, CSc. (Západočeské univerzita v Plzni)
doc. RNDr. Jindřich Černohorský (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)
Ing. Petr Marvan (AIS spol. s r.o.)
doc. Ing. Jozef Honec, CSc. (CAMEA, spol. s r.o.)
Ing. Josef Fantík (ČEPS, a.s.)
Ing. Martin Klíma, Ph.D. (CertiCon, a.s.)
Ing. Jakub Unucka (GABEN, spol. s r.o.)
Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (LTR s.r.o.)
prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek (Merica, s.r.o.)
Ing. Petr Palatka (Neovison, s.r.o.)
Ing. Petr Moravčík, Ph.D. (PEDICO Machinery s.r.o.)
Ing. Jan Knobloch (PT SOLUTIONS WORLDWIDE spol. s r.o.)
doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D. (SpeechTech, s.r.o.)
Ing. Richard Chamrád (TG Drives, s.r.o.)
prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (Vysoké učení technické v Brně)
prof. Ing. Josef Psutka, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni)
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)